Kamakura, Japan

MAT2 Matematika 2 LS

Vyhlášky

1.5.2018Vypsal jsem termíny MAT2 - viz KOS. Další termíny budou v září.
30.4.2018Vypsal jsem poslední termín MAT1 - viz KOS.
16.2.2018Z důvodu turnusového praktika JCH (od 3.4.2018 do 13.4.2018) je předmět 01MAT2 v LS vyučován v komprimované podobě 8 hodin týdně (místo 6 hodin). Rozpis přednášek je zveřejněn níže.

Průběh přednášek

út 20.2. 1. Úvodní přednáška. Integrace racionální funkce.
čt 22.2. 2. Zobecněný Riemannův integrál: definice, kritéria konvergence.
út 27.2. 3. Zobecněný Riemannův integrál: kritéria konvergence, Newtonova formule, výpočet zobecněného integrálu.
čt 1.3. 4. Kartézský systém souřadnic. Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola.
út 6.3. 5. Kuželosečky: hyperbola a parabola. Polární souřadnice: definice, symetrie.
čt 8.3. 6. Polární souřadnice: definice, symetrie, kreslení, příklady křivek, plocha, vzdálenost.
út 13.3. 7. Křivky dané parametricky: úvod, příklady, délka křivky, plocha.
čt 15.3. 8. Křivky dané parametricky: délka křivky v polárních souřadnicích, povrch a objem rot. těles. Supremum a infimum.
út 20.3. 9. Supremum a infimum: příklady. Posloupnosti: definice, monotonie, omezenost, limita.
čt 22.3. 10. Posloupnosti reálných čísel: Limes inferior, limes superior, počítání limit, Heineho věta. [JS]
út 27.3. 11. Posloupnosti reálných čísel: Heineho věta, Cauchyho vzorec, Stolzův vzorec., důležité limity.
čt 29.3. 12. Posloupnosti reálných čísel: důležité limity. Nekonečné řady, součty vybraných konečných řad. Definice nekonečné řady a geometrická řada. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: Integrální kriterium.
út 3.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
čt 5.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
út 10.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
čt 12.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
út 17.4. 13. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: ZSK, LSK, Cauchyho a d'Alembertovo kriterium. Příklady. Absolutní konvergence. Riemannova věta. Neabsolutně konvergentní řady.
čt 19.4. 14. Řady - neabsolutně konvergentní řady, alternující řady a příklady.
út 24.4. 15. Taylorův polynom, zbytek Taylorova polynomu.
čt 26.4. 16. Taylorova řada. Mocninné řady: konvergence.
čt 3.5. 17. Mocninné řady: konvergence, derivování a integrace.
čt 10.5. 18. Sčítání řad. (poslední přednáška)

Zkouškové písemky AR 2015/2016

31.5.2018 pdf (234,27 kB) zkoušková písemná práce, 1. termín
7.6.2018 pdf (241,81 kB) zkoušková písemná práce, 2. termín
12.6.2018 pdf (245,61 kB) zkoušková písemná práce, 3. termín

Zápočet 01MAT2

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních
  • body - celkem je možné získat 100 bodů:
   • 0-20 bodů: zápočet nelze udělit
   • 20-40 bodů: podmíněný zápočet, kdy k získání zápočtu je nutné složit písemnou část zkoušky
   • 40-100 bodů: zisk zápočtu
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách stanovím individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet a tím plynule pokračovat ve studiu
 • Aktivita na cvičeních:
  • za aktivitu u tabule během semestru je možné získat celkem max. 10 bodů
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 20-40 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených
  • 90-100 bodů: uznána písemná část zkoušky (pouze na prvním navštíveném termínu)

  Zkouška 01MATZ2

 • Písemná část zkoušky:
  • Písemná část trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 2 Příklady.
  • Ke složení písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (98,63 kB) .
  • Datum: Termín:
 • Ústní část zkoušky:
  • Ústní část zkoušky se skládá z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (93,98 kB) a uplatňují se pravidla (viz výše "Význam bodů u zkoušky") podle získaného počtu bodů (viz seznam).
  • Datum: Termín:
 • Termíny zkoušek budou vypsány v KOS. Písemná část zkoušky obvykle začíná v 8:30, učebna viz KOS. Oznámení výsledků písemné části je mezi 11:30 a 12:00 v T-111 a ústní část zkoušky začíná obvykle po obědě po 13:00.
 • Na zkoušku je nutné se přihlásit v KOS a přijít včas.
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky zápočet
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Studenti, kteří získali na cvičeních potřebný počet bodů k uznání písemné části zkoušky, jsou z této klasifikováni stupněm A a dostaví se až k ústní části.
 • Doporučené materiály ke studiu MAT2

  Doplňující online materiály


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12