Praha-Prosek, ČR

MAT2 Matematika 2 LS

Vyhlášky

26.1.2021Výuka probíhá distančně přes aplikaci MS Teams (konzultační přednášky a všechna cvičení).

Zápočet 01MAT2 (distanční výuka)

 • Podmínky udělení zápočtu:
 • Body a prezence:
 • Konzultace:
 • Význam bodů u zkoušky:
 • Zkouška 01MATZ2

 • Zkouška je rozdělena na písemnou praktickou (100 min.) a písemnou teoretickou část (60 min.), které se mohou konat v různé dny podle vašich preferencí.
 • Praktickou písemnou část stačí napsat pouze jednou a bude platit pro všechny pokusy u teoretické části v daném akademickém roce.
 • Na termíny zkoušek se přihlašujte v KOS.
 • Pozor: kontaktní konání zkoušek upravují příkazy rektora a nařízení vlády, proto vypsaný termín může být kdykoliv zrušen.
 • Harmonogram zkoušky:
  • Písemná praktická část zkoušky:
   • Trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 2 Příklady.
   • Ke složení praktické písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (98,63 kB) .
   • Datum: Termín:
  • Mezi oběma částmi zkoušky je asi 20 až 30 minut přestávka, tj. praktická část končí obvykle cca v 10:40 a teoretická část začíná v 11:00. V případě, že budete na daném termínu skládat jen teoretickou část zkoušky, přijďte na první část, tj. od 9:00!
  • Písemná teoretická část zkoušky:
   • Trvá 60 minut a skládá se z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (95,50 kB) .
   • Datum: Termín:
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • Pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky nárok na zápočet v tomto akademickém roce.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Doporučené materiály ke studiu MAT2

  Doplňující online materiály


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12