Základy algoritmizace

Na této stránce lze najít informace týkající se cvičení k přednášce Základy algoritmizace vyučované na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Podmínky k udělení zápočtu:

  1. Jsou povoleny maximálně dvě omluvené absence.
  2. Je nutné vypracovat semestrální program podle níže uvedeného zadání.

Zadání semestrálního programu

Implementujte strukturu pro uložení řídké čtvercové matice NxN tj. takové, která má na každém řádku jen pár nenulových prvků.

Matici uložte pomocí formátu CSR.

Implementujte následujicí funkce:

  1. vložení prvku
  2. násobení matice a vektoru
  3. násobení dvou matic
  4. součet dvou matic
  5. načtení libovolného prvku matice

Proveďte maximálně jednoduchou implementaci BEZ OPTIMALIZACÍ.

Kód doplňte komentáři podle úvodní prezentace tj. okomentujte jen kritická místa kódu, ale popište všechny funkce - jejich vstupní parametry, vrácené hodnoty, případně za jakých podmínek mohou být volány.

Napiště testovací kód, který ukáže, že vaše implementace funguje správně.

Sepiště stručný tutoriál, kde ukážete, jak použít tuto strukturu v programu.

Program osobně odevzdejte do 24. dubna 2020, 12:00 h.

Prezentace k vyuce

  1. Úvod

Literatura

  1. M. Virius, Základy algoritmizace, skripta FJFI.

Zápisky z hodin (zdrojové kódy) jsou dostupné na Gitlabu .