Cvičení z numerické matematiky

Tato stránka obsahuje informace k předmětu Cvičení z numerické matematiky vyučovaném na katedře matematiky FJFI.

Domácí úkoly z jednotlivých hodin:

  1. Taylorovy rozvoje
  2. Analýza Riccatiho rovnice
    1. Implementujte Rungovu-Kuttovu metodu druhého řádu - odevzdejte formou vytištěného zdrojového kódu
    2. Napočítejte řády konvergence (EOC) pro Eulerův, Rungův-Kuttův a Mersonův řešič v L1, L2 a maximové normě
    3. Odevzdejte formou reportu, kde je uvedena řešená úloha, interval, počáteční (okrajová) podmínka, vztah pro analytické řešení, přesné nastavení časových kroků a zvolené řešiče pro ODE
  3. Schéma o zvýšené přesnosti pro samoadjungovanou úlohu

Prezentace k vyuce

  1. Úvod do parciálních diferenciálních rovnic

Zdrojové kódy