Numerická matematika

Na této stránce lze najít informace týkající se výuky předmětu Numerická matematika vyučovaném na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Literatura

 1. E. Humhal, Numerická matematika 1, skripta FJFI.
 2. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer.
 3. WikiSkripta FJFI

Prezentace k vyuce

 1. Úvod
 2. Opakování a doplnění znalostí z lineární algebry
 3. Úvod do numerické matematiky
 4. Přímé metody pro lineární soustavy
 5. Iterativní metody
 6. Vlastní čísla a vektory matic
 7. Nelineární rovnice
 8. Interpolace
 9. Derivace a integrace

Zdrojové kódy s implementací metod jsou dostupné zde.