Numerická matematika

Na této stránce lze najít informace týkající se výuky předmětu Numerická matematika vyučovaném na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Literatura

 1. E. Humhal, Numerická matematika 1, skripta FJFI.
 2. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer.
 3. WikiSkripta FJFI

Prezentace k vyuce

 1. týden - cca. poslední týden v září
  1. Úvod, Video na Youtube
  2. Opakování lineární algebry, Video na Youtube
  3. Rozklady matic, Video na Youtube
 2. týden - cca. první týden v říjnu
  1. Posloupnosti vektorů a matic, Video na Youtube
 3. týden - cca. druhý týden v říjnu
  1. Numerické výpočty, Video na Youtube
  2. Gaussova eliminační metoda, Video na Youtube
 4. týden - cca. třetí týden v říjnu
  1. LU rozklad, Video na Youtube
  2. Modifikace GEMu, Video na Youtube
  3. Stacionární iterativní metody pro soustavy lineárních rovnic - úvod, Video na Youtube
 5. týden - cca. čtvrtý týden v říjnu
  1. Stacionární iterativní metody pro soustavy lineárních rovnic - Jacobi, GS, SOR, Video na Youtube
 6. týden - cca. první týden v listopadu
  1. Vlastní čísla - úvod, Video na Youtube
  2. Vlastní čísla - mocninná metoda, Video na Youtube
  3. Vlastní čísla - trojúhelníková metoda a LR algoritmus, Video na Youtube
 7. Nelineární rovnice
 8. Interpolace
 9. Derivace a integrace

Zdrojové kódy s implementací metod jsou dostupné zde.