Studenti

2019/2020

Bakalářské práce
Šimon Bařinka, Vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU

2018/2019

Diplomové práce
Schafer Jan, Impementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění

Výzkumný úkol
Matouš Fencl, Vývoj paralelních algoritmů v numerické matematice

Bakalářské práce
Viktor Bílek, Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic
Lukáš Čejka, Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU

2017/2018

Diplomové práce
Fricková Kateřina, Simulace Blochových rovnic pro kvantitativnı́ hodnocenı́ relaxačnı́ch časů v magnetické rezonanci
Solovská Kateřina, Nerigidní registrace medicínských dat z magnetické rezonance

Výzkumný úkol
Schafer Jan, Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného proudění

Bakalářské práce
Fencl Matouš, Řešení eikonální rovnice na GPU

2016/2017

Diplomové práce
Lanč Ondřej, Implementace systému pro generování konfigurací

Výzkumný úkol
Solovská Kateřina, Nerigidní registrace obrazu v magnetické rezonanci, 2. místo v Rektorysově soutěži 2017
Fricková Kateřina, Simulace Blochových rovnic pro kvantitativní hodnocení relaxačních časů v MRI

Bakalářské práce
Kaňuk Jakub, Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic
Schafer Jan, Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění

2015/2016

Diplomové práce
Sobotík Tomáš, Implementace metod pro modelování hladkých křivek
Kafka Jiří, Vývoj aplikace pro analýzu pohybu srdečních komor
Cvrček Vojtěch, Lattice Boltzmannova metoda druhého řádu pro process míšení nenewtonovských kapalin

Výzkumný úkol

Bakalářské práce
Székely Ondřej, Implementace numerických schémat pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu
Solovská Kateřina, Numerické metody pro segmentaci medicínských dat

2014/2015

Diplomové práce

Výzkumný úkol
Sobotík Tomáš, Implementace metod pro modelování vývoje hladkých křivek
Lanč Ondřej, Implementace systému pro generování konfigurací

Bakalářské práce
Székely Ondřej, Implementace numerických schémat pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu
Franců Jan, Numerická simulace dvoufázového proudění
Bakajsa Libor, Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU

2013/2014

Diplomové práce
Habásko Petr, Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků
Fous Martin, Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení

Výzkumný úkol
Kafka Jiří, Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI

Bakalářské práce
Sobotík Tomáš, Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek
Lanč Ondřej, Testování rozhraní systému Freeconf
Jiříček Václav, Vývoj komunikačního rozhraní pro paralelní výpočty

2012/2013

Diplomové práce
Loucký Jakub, Použití grafových řezů při segmentaci medicínských dat
Pekař Miloslav, Konfigurační systém Freeconf

Výzkumné úkoly
Cvrček Vojtěch, Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat
Fous Martin, Systém pro generování konfigurací

Bakalářské práce
Kafka Jiří, Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI

2011/2012

Diplomové práce
Ehrenberger Jan, Systém pro konfigurování operačních systémů
Kučera Slavomír, Analýza pohybu srdeční komory z MRI

Výzkumné úkoly
Loucký Jakub, Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI

Bakalářské práce
Crvček Vojtěch, Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat
Horký Ladislav, Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU - prezentace
Novotný Matěj Aritmetika s vysokou přesností na GPU - prezentace
Salač Richard Testování komunikačního rozhraní pro mainframe - prezentace

2010/2011

Diplomové práce
Fabian David, Systém pro zjednodušené generovaní konfigurací
Klement Vladimír, Implementace řešičů řídkých matic na GPU

Výzkumné úkoly
Ehrenberger Jan, Systém pro konfiguraci operačních systémů
Kučera Slavomír, Analýza pohybu srdeční komory z MRI

Bakalářské práce
Mucha Jan, Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerickych výpočtech - prezentace
Fous Martin, Testování vzdáleného rozhraní pro mainframe - prezentace
Černý Martin, Implementace maticových řešičů na GPU - prezentace

2009/2010

Diplomové práce
Žabka Vítězslav, Využití GPGPU pro řešení soustav lineárních rovnic - prezentace
Neškudla Pavel, Zpracování dat z MRI - prezentace

Výzkumné úkoly
Klement Vladimír, Rozpoznávání obrazu pomocí GPGPU a technologie CUDA - prezentace

Bakalářské práce
Ehrenberger Jan, Konfigurace operačních systémů typu Open Source - prezentace
Kučera Slavomír, Analýza pohybu srdeční komory z MRI - prezentace, 1. místo v Rektorysově soutěži 2010
Loucký Jakub, Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI - prezentace
Heller Martin, Implementace maticových řešičů na GPGPU - prezentace
Flaška Jakub, Zpracování a vizualizace dat z magnetické rezonance - prezentace

2008/2009

Diplomové práce
Hofta Jan, Paralelizace genetických algoritmů pomocí GPGPU - prezentace
Kratochvílová Anna, Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu - prezentace
Rolinek František, Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source - prezentace
Vláčil Radek, Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe - prezentace

Výzkumné úkoly
Fabian David, Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source - prezentace
Judas Jan,Detekce hran ve zpracování obrazu
Jusko Ján, Vytvoření síťového komunikačního rozhraní pro mainframe
Žabka Vítězslav, Využití GPGPU pro řešení soustav lineárních rovnic a aplikace ve zpracování obrazu - prezentace

2007/2008

Diplomové práce
Vacata Jan, Obecné výpočty na grafických kartách - prezentace

Výzkumné úkoly
Rolinek František, Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open source - prezentace
Vláčil Radek, Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe - prezentace

Bakalářské práce
Fabian David, Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe - prezentace
Judas Jan, Detekce hran ve zpracování obrazu
Klement Vladimír, Implementace algoritmů pro zpracování obrazu s využitím GPGPU - prezentace
Tichý Zdeněk, Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe - prezentace
Žabka Vítězslav, Využití GPGPU pro zpracování dat z magnetické rezonance - prezentace

2006/2007

Výzkumné úkoly:
Kratochvílová Anna, Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu - prezentace
Hofta Jan, Paralelní algoritmy ve zpracování dat - prezentace
Vacata Jan, GPGPU - provádění vědeckých výpočtů prostřednictvím grafických karet osobních počítačů - prezentace

Bakalářské práce:
Rolinek František, Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source - prezentace
Vláčil Radek, Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe - prezentace

2005/2006

Bakalářské práce:
Hofta Jan, Použití systému mainframe pro zpracování dat - prezentace