Témata

V rámci výzkumu na katedře matematiky na FJFI se zabývám následujícími tématy:

 1. Konfigurace komplexních počítačových systémů (linux, mainframe)
  1. Systém Freeconf pro generování konfiguračních souborů
 2. High-performance computing (paralelizace, optimalizace a vývoj algoritmů pro GPU)
  1. TNL (Template Numerical Library) - numerická knihovna s podporou GPU
 3. Numerická matematika
  1. Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice s aplikacemi v modelování proudění v atmosféře a spalování
 4. Zpracování obrazu
  1. Segmentace dat z magnetické rezonance
  2. Detekce pohybu
 5. Výpočetní jaderná fyzika

Spolupracující společnosti, instituty a univerzity: