Programování pro mainframe

Tato stránka obsahuje informace o předmětu Programování pro mainframe.

Studijní texty:

  1. z/Architecture Principles of Operation

Prezentace k výuce jsou zde:

  1. Popis systému Z
  2. Asembler
  3. Aritmetika
  4. Datové typy
  5. Soubory
  6. Podmínky
  7. Smyčky
  8. Podprogramy

Přehled základních instrukcí