Co jsou to mainframy?

Co je to mainframe?

Jde o počítače určené speciálně pro podnikové aplikace. Mezi nejdůležitejší z nich patří:

  1. databáze
  2. zpracování transakcí
  3. webové servery

Mainframy se vyvinuly z původních sálových počítačů a mají za sebou 40 let vývoje. Jde tedy o systém starší než první verze Unixu. Dnes je prakticky jediným dodavatelem firma IBM se svou produktovou řadou zSeries. S velkým rozvojem osobních počítačů se zdálo, že potomci sálových monster jsou již minulostí a mluvilo se o nich jako o vymírajících dinosaurech. Odpovědí těmto skeptikům byl nový model od firmy IBM pojmenovaný T-Rex. Mainframy dnes nabízí mnohem více než i ty nejlepší systémy postavené na unixových systémech nebo na architektuře PC.

Jaký je rozdíl mezi mainframy a běžně používanými servery?

Mezi hlavní výhody mainframů patří:

  1. vysoká spolehlivost - tyto systémy beží po 99,999% času svého nasazení, dokáží se dobře vypořádat se selháním hardwaru, je možné je upgradovat za chodu, není výjimkou nepřetržitý chod po mnoho let bez restartu.
  2. vysoká propustnost systému - je možné zpracovávat až 10,000 transakcí za vteřinu, snadno lze dosáhnout 95% vytížení systému (není bržděn například pomalým paměťovým subsystémem).
  3. efektivní přidělování zdrojů - systémy jsou navržené tak, aby na nich mohlo najednou bez problémů běžet několik stovek aplikací a každá z nich má zaručeno, že během mikrosekundy dostane potřebné systemové zdroje.
  4. vysoká úroveň zabezpečení - v celé historii mainframů není znám jediný případ nepovoleného průniku do systému.

Jaké operační systémy jsou podporovány na mainframech?

Mezi čistě mainframové operační systémy patří současnosti hlavně z/OS nebo z/VM. Dále je podporován Unix (tzv. Unix System Services) a v neposlední řadě také Linux for zSeries, o který je v současnosti veliký zájem.

Jaké programovací jazyky jsou používány pro vývoj aplikací pro mainframe?

Na systemové úrovni se používá převážně assembler. Mezi další hojně využívané jazyky patří C/C++ (C++ výrazně méně), PL/1, Rexx, Java, ale také třeba COBOL.

Co se vyžaduje od vývojáře pro mainframy?
Mnohem více než u jiných systému je to znalost hardware a nízkoúrovňového programování. Dále je nutné vstřebat velký objem znalostí o používaných technologiích. Mainframy se v současnosti vyvíjí velmi rychlým tempem a je potřeba sledovat všechny novinky v této oblasti. Správcové mainframových systémů také musí být připraveni v kteroukoliv dobu okamžitě řešit možné problémy. Kladný vztah k programování je nutnou podmínkou :-)

Jaké je uplatnění v tomto oboru?
V současnosti je ve světě o mainframy veliký zájem, ale ještě větší nedostatek kvalifikovaných odborníků. S dobrými znalostmi lze očekávat uplatnění na velmi dobrých místech u velikých společností zejména v zahraničí. V České republice se také v současnosti otevírá centrum pro vývoj v oblasti mainframů.