Paralelní vrcholové obarvení grafu

Cílem této zápočtové práce pro předmět PAA je tvorba programu, který je schopen pomocí barev vrcholově obarvit graf a to paralelně. Vrcholové obarvení grafu pomocí TeX Embedding failed! barev je NP-úplný problém. To znamená, že pro rozsáhlejší grafy tento program slouží spíše jako demonstrace možností paralelizace než jako pratická metoda řešení.

Autor: Vojtěch Holub
Rok: 2009