Expanze vektorových výrazů pomocí šablon v C++

Abstrakt

Text popisuje využití šablon v C++ při práci s vektory. Zejména v numerické matematice, kde často pracujeme s velkými poli dat, není možné využít běžné přetěžování operátorů. Například pro sčítání velkých vektorů by výsledný kód byl velice neefektivní.

Pokud se přesto chceme vyhnout neustálému psaní for-cyklů, můžeme si pomoci pravě šablonami. Jistou nevýhodou je podstatně složitejší implementace. Nepochybně se ale jedná o velice zajímavou vlastnost jazyka C++. Zájemce o tuto tématiku odkazuji zejména na knihovnu POOMA, která tzv. expression templates obsahuje.

Autor: František Jahoda
Rok: 2007

Semestrální práce k předmětu Paralelní algoritmy a architektury