Paralelní šachy

Úkolem projektu bylo zparalelizovat šachový program. Nejprve ve stručnosti diskutuji algoritmus sekvenčního šachového programu, následně nastíním jeden velmi zajímavý problém týkající se paralelizace. Dále popíšu, jak jsem přesně paralelizaci implementoval, uvedu výsledky a
naznačím možná vylepšení pro paralelní i sekvenční verzi. Ke konci krátce popíšu, jak jsem paralelní i sekvenční verzi upravil na klienta pro jedno známé šachové uživatelské prostředí.

Autor: Václav Vávra
Rok: 2008