Přednáška PAA středa 3. 6.

Přednáška z PAA ve středu 3. 6. 2009 od 13:30 odpadá.

Termíny závěrečných testů budou vypsány na těchto stránkách. Pokud se dohodne větší skupina na nějaký termín, pište mi na mail.

Bořiči mýtů demonstrují rozdíl CPU vs. GPU

Známá dvojice Bořičů mýtů (Mythbusters) názorně demonstruje rozdíl mezi CPU a GPU. Stojí za shlédnutí.

Vytvořen FJFI Team na Folding@home

Vytvořil jsem tým k projektu Folding@home zastupující naší fakultu.

Paralelní šachy

Úkolem projektu bylo zparalelizovat šachový program. Nejprve ve stručnosti diskutuji algoritmus sekvenčního šachového programu, následně nastíním jeden velmi zajímavý problém týkající se paralelizace. Dále popíšu, jak jsem přesně paralelizaci implementoval, uvedu výsledky a
naznačím možná vylepšení pro paralelní i sekvenční verzi. Ke konci krátce popíšu, jak jsem paralelní i sekvenční verzi upravil na klienta pro jedno známé šachové uživatelské prostředí.

Autor: Václav Vávra
Rok: 2008

Lehký úvod do technologie Grid

Vítejte na stránce věnované technologii zvané "Grid". Tato stránka vznikla na základě vyučovaného předmětu Paralelní algoritmy a architektury (PAA) při FJFI ČVUT (konkrétně katedry matematiky).

Termíny zkoušek z PNLA

Na této stránce jsou informace o zkouškách z předmětu PNLA.

Testy z PAA

Termíny pro psaní závěrečných testů pro rok 2013:

Expanze vektorových výrazů pomocí šablon v C++

Abstrakt

Text popisuje využití šablon v C++ při práci s vektory. Zejména v numerické matematice, kde často pracujeme s velkými poli dat, není možné využít běžné přetěžování operátorů. Například pro sčítání velkých vektorů by výsledný kód byl velice neefektivní.

Larabee: Mnohojádrový čip pro náročné výpočty

Společnost Intel uvolnila dokument s popisem připravovaného čipu Larabee.

Studentské stáže u společnosti Google

Společnost Google nabízí až jednoleté stáže ve svých vývojářských a výzkumných centrech.

Syndikovat obsah