Výzkum

warning: Creating default object from empty value in /local/home/oberhuber/public_html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
Výzkum prováděný na katedře matematiky FJFI.

Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice s aplikacemi v modelování proudění v atmosféře a spalování

Cíl:

Vytvořit jeden nebo více vysoce efektivních řešičů pro Navierovy-Stokesovy rovnice popisující proudění tekutin. Zájem je zejména o velké simulace ve 3D a modelování turbulencí. Tyto řešiče pak lze využít v některých projektech řešených skupinou MMG na katedře matematiky na FJFI. Jde například o:

TNL - numerická knihovna s podporou GPU

Cíl:

Cílem projektu je vytvořit vysoce efektivní a snadno použitelnou knihovnu pro numerické výpočty. Knihovna by měla mít podporu pro základní numerické metody jako konečné diference, konečně objemy nebo konečné prvky. Ty by měly být podpořeny výkonnými řešici lineárních i nelineárních systému. Plánuje se implementace multigridních metod a efektivních předpodmínění. Knihovna by měla efektivně využívat GPU, vícejádrové procesory a výpočetní klastry.

Stručný popis:

Systém Freeconf pro generování konfiguračních souborů

Cíl:

Cílem tohoto projektu je vytvořit systém, který výrazně zjednoduší konfigurování rozsáhlých informačních systémů, ale i malých jednoduchých aplikací. Původně vznikl jako snaha vytvořit jednotné konfigurační prostředí pro linuxové distribuce. Později se ukázala možnost mnohem širšího využití i na jiných platformách jako třeba mainframe. Někdy se uvádí, že až 80% problémů v IT je způsobeno špatnými konfiguracemi. Je překvapivé, že se doposud málokdo zabýval systematizací procesu konfigurování. Freeconf se o toto pokouší.

Stručný popis:

Témata

V rámci výzkumu na katedře matematiky na FJFI se zabývám následujícími tématy:

 1. Konfigurace komplexních počítačových systémů (linux, mainframe)
  1. Systém Freeconf pro generování konfiguračních souborů
 2. High-performance computing (paralelizace, optimalizace a vývoj algoritmů pro GPU)
  1. TNL (Template Numerical Library) - numerická knihovna s podporou GPU
 3. Numerická matematika

  Prezentace

  2009

  Oberhuber T., Use of nVidia CUDA for Numerical Solution of PDEs, poster, Algoritmy 2009, March 15-20, 2009, Podbanske, organised by P. Frolkovič, A. Handlovičová, Z. Krivá, K. Mikula and D. Ševčovič, Slovak Republic.
  Oberhuber T., Complementary finite volume scheme for the anisotropic surface-diffusion flow, short communication, Algoritmy 2009, March 15-20, 2009, Podbanske, organised by P. Frolkovič, A. Handlovičová, Z. Krivá, K. Mikula and D. Ševčovič, Slovak Republic.

  Publikace

  2019
  Knapp F., Dytrych T., Langr D., Oberhuber T., Importance Basis Truncation in the Symmetry-adapted No-core Shell Model,
  Acta Physica Polonica B., vol. 50, no. 3, pp. 541--547, 2019, IF 0.904 (0.875).

  2018

  Fučík R., Klinkovský J., Solovský J., Oberhuber T., Mikyška J., Multidimensional Mixed-Hybrid Finite Element Method for Compositional Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media and its Parallel Implementation on GPU, accepted to Computer Physics Communications. IF 3.748 (4.284)

  Studenti

  2017/2018

  Diplomové práce
  Fricková Kateřina, Simulace Blochových rovnic pro kvantitativnı́ hodnocenı́ relaxačnı́ch časů v magnetické rezonanci
  Solovská Kateřina, Nerigidní registrace medicínských dat z magnetické rezonance

  Výzkumný úkol
  Schafer Jan, Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného proudění

  Bakalářské práce
  Fencl Matouš, Řešení eikonální rovnice na GPU

  2016/2017

  Diplomové práce

  Výzkum

  Studenti

  Publikace

  Syndikovat obsah