Výzkum

warning: Creating default object from empty value in /local/home/oberhuber/public_html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
Výzkum prováděný na katedře matematiky FJFI.

Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice s aplikacemi v modelování proudění v atmosféře a spalování

Cíl:

Vytvořit jeden nebo více vysoce efektivních řešičů pro Navierovy-Stokesovy rovnice popisující proudění tekutin. Zájem je zejména o velké simulace ve 3D a modelování turbulencí. Tyto řešiče pak lze využít v některých projektech řešených skupinou MMG na katedře matematiky na FJFI. Jde například o:

TNL - numerická knihovna s podporou GPU

Cíl:

Cílem projektu je vytvořit vysoce efektivní a snadno použitelnou knihovnu pro numerické výpočty. Knihovna by měla mít podporu pro základní numerické metody jako konečné diference, konečně objemy nebo konečné prvky. Ty by měly být podpořeny výkonnými řešici lineárních i nelineárních systému. Plánuje se implementace multigridních metod a efektivních předpodmínění. Knihovna by měla efektivně využívat GPU, vícejádrové procesory a výpočetní klastry.

Stručný popis:

Systém Freeconf pro generování konfiguračních souborů

Cíl:

Cílem tohoto projektu je vytvořit systém, který výrazně zjednoduší konfigurování rozsáhlých informačních systémů, ale i malých jednoduchých aplikací. Původně vznikl jako snaha vytvořit jednotné konfigurační prostředí pro linuxové distribuce. Později se ukázala možnost mnohem širšího využití i na jiných platformách jako třeba mainframe. Někdy se uvádí, že až 80% problémů v IT je způsobeno špatnými konfiguracemi. Je překvapivé, že se doposud málokdo zabýval systematizací procesu konfigurování. Freeconf se o toto pokouší.

Stručný popis:

Témata

V rámci výzkumu na katedře matematiky na FJFI se zabývám následujícími tématy:

 1. Konfigurace komplexních počítačových systémů (linux, mainframe)
  1. Systém Freeconf pro generování konfiguračních souborů
 2. High-performance computing (paralelizace, optimalizace a vývoj algoritmů pro GPU)
  1. TNL (Template Numerical Library) - numerická knihovna s podporou GPU
 3. Numerická matematika

  Prezentace

  2009

  Oberhuber T., Use of nVidia CUDA for Numerical Solution of PDEs, poster, Algoritmy 2009, March 15-20, 2009, Podbanske, organised by P. Frolkovič, A. Handlovičová, Z. Krivá, K. Mikula and D. Ševčovič, Slovak Republic.

  Oberhuber T., Complementary finite volume scheme for the anisotropic surface-diffusion flow, short communication, Algoritmy 2009, March 15-20, 2009, Podbanske, organised by P. Frolkovič, A. Handlovičová, Z. Krivá, K. Mikula and D. Ševčovič, Slovak Republic.

  Publikace

  2020

  Oberhuber T., Klinkovský J., Fučík R., TNL: Numerical library for modern parallel architectures, Acta Polytechnica, vol. 61, no. SI, pp. 122-134, 2020.

  Eichler P., Malík M., Oberhuber T., Fučík R., Numerical investigation of the discrete solution of phase-field equation, Proceedings of Algoritmy 2020, pp. 111-120, 2020.

  Škardová K., Eichler P., Oberhuber T., Fučík R., Investigation of Blood-Like Non-Newtonian Fluid Flow in Stenotic Arteries using the Lattice Boltzmann Method in 2D, Proceedings of Algoritmy 2020, pp. 91-100, 2020.

  Studenti

  2019/2020

  Bakalářské práce
  Šimon Bařinka, Vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU

  2018/2019

  Diplomové práce
  Schafer Jan, Impementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění

  Výzkumný úkol
  Matouš Fencl, Vývoj paralelních algoritmů v numerické matematice

  Bakalářské práce
  Viktor Bílek, Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic
  Lukáš Čejka, Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU

  Výzkum

  Studenti

  Publikace

  Syndikovat obsah