Závěr

Vytvořený plugin umožňuje paralelně učit více neuronových sítí. Plugin pracuje tak, že MASTER uzel bere nenaučené sítě (ty je nutné připravit před vlastním procesem učení) a rozesílá je jednotlivým WORKER uzlům, které si o ně řeknou. Tímto postupem je zaručeno dynamické přidělování zátěže. Provedené testy pro učení 10 a 100 sítí ukazují, že dochází k paralelnímu urychlení cca 180% při výpočtu na 3 výpočetních uzlech (plně využity dva procesory). Což se blíží k optimální hodnotě 200%.

Pomocí vhodného plánování úloh a MPI standardu lze dosáhnout mnohem optimálnějšího využití HW zdrojů běžného více procesorového stroje, což naplňuje záměr proč vůbec se pouštět do paralelizace procesu učení neuronových sítí. Předpokládám, že na stroji s ještě více procesory (než dvěma) dojde k ještě výraznějšímu paralelnímu urychlení.