Paralelizace procesu učení neuronových sítích s přepínacími jednotkami pomocí MPI

V této práci je popsána paralelizace procesu učení neuronových sítí typu NNSU. Autor pro paralelizaci zvolil algoritmus MASTER/WORKER, kdy jeden proces přiděluje ostatním neuronové sítě k naučení. Paralelizace je provedena pomocí standardu MPI.

Autor: Jaromír Müller
Rok: 2009