Nástroj NNSU

V Ústavu informatiky České akademie věd byl vytvořen softwarový balík souhrnně nazvaný NNSU. Tento software implementuje v jazyce C/C++ matematický model neuronové sítě s přepínacími jednotkami. Software je tvořen z pluginů. Každý plugin poskytuje nějakou část NNSU (neurony, proces učení,...).
Běžný postup pří práci s NNSU je následující: pro danou množinu učících a testovacích dat se vytvoří veliké množství nenaučených sítí, na které se následně aplikuje proces učení sítě. NNSU z matematického pohledu je parametrická funkce a učící proces hledá nejvhodnější nastavení parametrů tak, aby na vstupy (učící data) síť vracela jako svou odezvu předem určené výstupy (také součástí učících dat). Během procesu učení se nastavují (hledají) vhodné váhy synaptických spojů mezi neurony sítě.
Čas na na naučení jedné nenaučené neuronové sítě může být různý. Na testovací konfiguraci (viz příloha) s učícími daty o dimenzi 7 a mohutností 4731 stráví sekvenční algoritmus přibližně 1,5s až 5min. Je tedy vidět, že proces učení sítě je velmi intenzívní činnost.
Většinou dvě různé sítě nejsou stejně „dobré“. Proto je nutné vygenerovat veliké množství sítí a z nich poté vybrat ty nejlepší sítě.