Plugin ParallelStarter

Vytvořený software je rozšíření (plugin) do stávajícího softwarového balíku NNSU pro řešení úloh separace dat. Plugin umožňuje provádět proces učení neuronových sítí s přepínací jednotkou na více výpočetních uzlech. Pro komunikaci paralelně pracujících uzlů byl zvolen standart MPI (Message Passing Interface).
Plugin rozlišuje dva druhy výpočetních uzlů. Uzel MASTER a uzel WORKER. Uzel MASTER je uzel, na kterém se iniciuje výpočet, jsou zde uložena veškerá data, která se v průběhu výpočtu distribuují všem uzlům WORKER. MASTER dále dynamicky přiděluje výpočetní úlohy jednotlivým uzlům typu WORKER. Uzel typu WORKER provádí vlastní výpočet (učení sítě) a naučenou síť vrací jako svůj výstup na uzel MASTER. Na uzlu MASTER dochází k hromadění výsledných naučených sítí.